DAO TIỆN HỢP KIM

DAO HỢP KIM TIỆN THÉP INOX

Maker : YONNEX ( ITALIA)

 GIA CÔNG  CÁC LOẠI THÉP CACBON THẤP, THÉP CACBON CAO, THÉP LÀM KHUÔN , THÉP LÀM BÁNH XE CẨU, THÉP LÀM BẠC ĐẠN ,THÉP LÀM CÁC CHI TIẾT MÁY CÔNG NGHIỆP,  GIA CÔNG CÁC LOẠI INOX MỀN , CỨNG VÀ INOX CHỊU NHIỆT.

DAO HỢP KIM TIỆN THÉP INOX

MAKER :  YONNEX ( ITALIA)

 GIA CÔNG  CÁC LOẠI THÉP CACBON THẤP, THÉP CACBON CAO, THÉP LÀM KHUÔN , THÉP LÀM BÁNH XE CẨU, THÉP LÀM BẠC ĐẠN ,THÉP LÀM CÁC CHI TIẾT MÁY CÔNG NGHIỆP, GIA CÔNG CÁC LOẠI INOX MỀN , CỨNG VÀ INOX CHỊU NHIỆT

DAO HỢP KIM TIỆN GANG

MAKER :  YONNEX ( ITALIA)

DÙNG ĐỂ GIA CÔNG THÔ CÁC LOẠI GANG ,HỢP KIM GANG VÀ THÉP MANGAN

DAO TIỆN HỢP KIM

MAKER :  YONNEX ( ITALIA)

 GIA CÔNG  CÁC LOẠI THÉP CACBON THẤP, THÉP CACBON CAO, THÉP LÀM KHUÔN , THÉP LÀM BÁNH XE CẨU, THÉP LÀM BẠC ĐẠN ,THÉP LÀM CÁC CHI TIẾT MÁY CÔNG NGHIỆP, GIA CÔNG CÁC LOẠI INOX MỀM , CỨNG VÀ INOX CHỊU NHIỆT

DAO TIỆN HỢP KIM

MAKER :  YONNEX ( ITALIA)

 GIA CÔNG  CÁC LOẠI THÉP CACBON THẤP, THÉP CACBON CAO, THÉP LÀM KHUÔN , THÉP LÀM BÁNH XE CẨU, THÉP LÀM BẠC ĐẠN ,THÉP LÀM CÁC CHI TIẾT MÁY CÔNG NGHIỆP, GIA CÔNG CÁC LOẠI INOX MỀN , CỨNG VÀ CHỊU NHIỆT

DAO HỢP KIM TIỆN GANG

MAKER : YONNEX ( ITALIA)

DÙNG ĐỂ GIA CÔNG THÔ CÁC LOẠI GANG ,HỢP KIM GANG VÀ THÉP MANGAN

© 2019 Co khi phu my | design by vietit.vn